שניים לעכו- מילים ולחן:ישראל דיין ביצוע-ישראל דיין סמיר שוקרי - שניים לעכו